Otomat Çeliği

Otomat Çeliği

Otomat çeliğinin, Örneğin; karbon oranı, kükürt oranı ve fosfor oranı gibi… Otomat çeliklerinin karbon oranı %0.07 – %0.60 arasında değişirken, kükürt oranı ise %0.15 ile %0.40 değerleri arasında yer alır. ve fosfor oranının ise %0.07 ve %0.10 değer aralığında olduğunu görürüz. Çelik kalitesindeyse, kükürt ve fosfor son derece önemli birer madde haline gelir. Otomat çeliklerinde yüksek miktarda yer alan fosfor ve kükürt ise talaşlı işlem kabiliyetini artırarak, malzemenin daha verimli hale getirir Bu nedenle otomat çeliği tercih edecek olanlar için bahsettiğimiz kükürt ve fosfor değerleri büyük önem alır.

Normal şartlarda çeliğin kalitesini artırmak için bu iki elementin oranları azaltılmaya çalışılsa da otomat çeliğinin durumu çok farklıdır. Yükseltilen bu değerler ile hem talaşlı işleme kabiliyeti artırılır, hem de farklı avantajlar elde edilir. Örneğin, bu sayede otomat çeliği daha parlak ve pürüzsüz bir yüzeye sahiptir Temiz bir yüzeye sahip olmasıyla birlikte parça dayanımı da artırılmaktadır.

Otomat Çeliği Nerede Kullanılır?

İlk olarak hızlı talaş alma sürecinde talaşların kırık çıkmasıyla beraber talaş kaldırma işlemleri için otomat çelikleri kullanılır. Bu çelik türü uygulanan ısıl işlemlerine göre farklı şekilde sınıflandırılır. Isıl işlem uygulanmayanlar ve ısıl işlem uygulananlar olarak sınıflandırılan otomat çeliğinde ısıl işlem uygulanmayanlar yumuşak otomat çelikleri şeklinde adlandırılır. Isıl işlem uygulananlar ise ıslah işlemi ve sementasyon işlemi uygulananlar olarak bilinir.